Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Plné znění otázky

Naše firma zaměstnává 20 lidí na hlavní pracovní poměr, další na příležitostné dohody o provedení práce či pracovní činnosti a dále máme zaměstnance v zemích východní Evropy. Tito zaměstnanci pracují z domova (tedy z jiného státu), pracovní smlouvu mají uzavřenou s naším českým s. r. o., pro zpracování mezd máme v předmětných zemích personalisty, firmu máme zaregistrovanou pro tyto daně v těchto zemích a veškeré odvody ze mzdy jsou odváděny v předmětných zemích naším jménem. Zahrnují se tito zaměstnanci do součtu pro stanovení povinnosti zaměstnávat invalidy či placení daně? A jak je to s dohodami? Jaký zákon a paragraf toto řeší? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pronájem bytu na Slovensku/zdanění v CZ
Stravenka poskytnutá zaměstnanci v den, kdy není v zaměstnání
Pořadí exekucí
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Invalidní důchod I. stupně
Náhrada mzdy během DPN
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Malá a velká organizace
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Příspěvek od Úřadu práce
Náhradní plnění
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění

Související články

Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Náhradní plnění po dvou novelách
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2022
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Povinný podíl za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)

Související předpisy

§ 81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti