Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Plné znění otázky

Naše firma zaměstnává 20 lidí na hlavní pracovní poměr, další na příležitostné dohody o provedení práce či pracovní činnosti a dále máme zaměstnance v zemích východní Evropy. Tito zaměstnanci pracují z domova (tedy z jiného státu), pracovní smlouvu mají uzavřenou s naším českým s. r. o., pro zpracování mezd máme v předmětných zemích personalisty, firmu máme zaregistrovanou pro tyto daně v těchto zemích a veškeré odvody ze mzdy jsou odváděny v předmětných zemích naším jménem. Zahrnují se tito zaměstnanci do součtu pro stanovení povinnosti zaměstnávat invalidy či placení daně? A jak je to s dohodami? Jaký zákon a paragraf toto řeší? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pronájem bytu na Slovensku/zdanění v CZ
Stravenka poskytnutá zaměstnanci v den, kdy není v zaměstnání
Pořadí exekucí
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Invalidní důchod I. stupně
Náhrada mzdy během DPN
Malá a velká organizace
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Příspěvek od Úřadu práce
Náhradní plnění
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění
Cizinci a odvody

Související články

Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Povinný podíl za rok 2022
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Náhradní plnění po dvou novelách
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Povinný podíl za rok 2016
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti