Závislá činnost na Slovensku

Plné znění otázky

Občan s trvalým pobytem v ČR, s pobytem v ČR nad 183 dní, tudíž rezident, pracoval na Slovensku 2 měsíce v r. 2015, donesl si potvrzení o zdanitelných příjmech na Slovensku. Ostatní měsíce už měl závislou činnost v tuzemsku. Bude tento občan podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2015 v tuzemsku? Do jakého oddílu se uvádějí příjmy ze závislé činnosti na Slovensku, včetně zaplacené daně na Slovensku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z USA - student
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident ČR
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové přiznání a výdělek v Kanadě
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce
Nerezident a časový test
Příjmy z EU
Fyzická osoba - příjmy z členského státu EU
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 2. 2; 6. 13; 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů