Dovolená za odpracované dny byla novelou zákoníku práce č. 285/2020 Sb. zrušena. Dovolená je pouze za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část a dodatková dovolená. Novela opouští dosavadní princip vyjadřování dovolené ve dnech. Dovolená se nově vyjadřuje v hodinách.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená a svátek
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Inspekce práce a dovolená
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Nárok na dovolenou
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Výpočet dovolené v roce 2021
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Dovolená
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Nařízená dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Proplacení dovolené
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu