Ochranná doba v pracovním právu

Vydáno: 16 minut čtení

Ochranná doba znemožňuje zaměstnavateli, aby se zaměstnancem v určitých situacích rozvázal pracovní poměr. Za určitých okolností zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí, i když důvod k výpovědi je dán. Jde o případy, kdy by se důsledky výpovědi projevily zvlášť tíživě vzhledem k situaci, v níž se zaměstnanec nachází.

Zákaz výpovědi z pracovního poměru

V některých případech právní úprava neumožňuje, aby zaměstnavatel se zaměstnancem ukončil pracovní poměr výpovědí, i když důvod k výpovědi je dán. Jedná se o tzv. zákaz výpovědi dle ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce, který je ochranou zaměstnanců v situacích, kdy by se důsledky výpovědi projevily zvlášť tíživě vzhledem k situaci, v níž se zaměstnanec nachází.

Výpověď tak nelze dát zaměstnancům v tzv. ochranné době, kterou je doba, v rámci níž je zaměstnanec chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Rozhodný pro otázku existence této ochranné doby je den, kdy byla výpověď ze strany zaměstnavatele zaměstnanci doručena. V souvislosti s ochrannou dobou je důležitá objektivní existence určité situace, která nastala a kvůli které je zaměstnanec chráněn před výpovědí, nikoliv skutečnost, zda zaměstnavatel tento důvod zákazu výpovědi zná. To znamená, že zákaz výpovědi z důvodu existence ochranné doby bude platit i v případech, kdy zaměstnanec zaměstnavatele neinformoval o skutečnosti, která je důvodem ochranné doby a zakládá ji, nebo v případě, že i sám zaměstnanec se o skutečnosti zakládající ochrannou dobu dozví později. Vždy však v době doručení výpovědi z pracovního poměru zaměstnanci tato skutečnost již musí existovat. Za neplatnou by tak mohla být považována například i výpověď daná těhotné zaměstnankyni, i když o těhotenství zaměstnankyně zaměstnavatel nevěděl. Tímto ustanovením se česká právní úprava podstatně liší od zahraničních zvyklostí, kdy je žena chráněna až od okamžiku, kdy sama zaměstnavateli sdělí, že je v jiném stavu.

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, kterou je dle ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce:

  • doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tut

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Přehled zákazů výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpověď při pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související komentovaná judikatura

Ochranná doba při zákazu výpovědi a dobré mravy
Zákaz výpovědi a prodloužení pracovního poměru před soudem
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Podání návrhu na ústavní ošetřování a zákaz výpovědi

Související judikáty

Pracovní poměr a zákaz výpovědi