Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud mají zaměstnavatel nebo i zaměstnanec v úmyslu ukončit pracovněprávní vztah prostřednictvím použití institutu okamžitého rozvázání pracovního poměru, pak by měla každá ze smluvních stran přistupovat k tomuto kroku s velkou opatrností. Zákoníkem práce jsou totiž v tomto případě kladeny velmi přísné nároky, proto je nezbytné odpovědně zvážit, zda jsou – s ohledem na povahu vzniklé situace – zákonem stanovené důvody skutečně naplněny.

Jednostranný právní akt

Obdobně jako výpověď, tak i okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem či zaměstnancem patří mezi jednostranné způsoby rozvázání pracovního poměru. Tyto postupy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Ve srovnání s výpovědí však okamžitým zrušením pracovního poměru dochází k tomu, že pracovní poměr již nebude trvat po dobu výpovědi. Je také pravdou, že okamžité zrušení pracovního poměru je řešením určeným pro krajní situace, kdy již nelze (není žádoucí) po jedné ze stran požadovat, aby nadále setrvávala v pracovním poměru.

Příslušná právní úprava

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v § 55 zákoníku práce, zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit podle § 56 téže právní úpravy. Zákonem č. 303/2013 Sb., kterým byl novelizován mj. i zákoník práce, bylo s účinností od 1. 1. 2014 doplněno nov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
303/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související komentovaná judikatura

Loajalita zaměstnance a okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance
Intenzita porušení "pracovní kázně" a výpověď z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence a krácení dovolené
Konkurenční doložka
Odstupné
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Den nástupu