Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Plné znění otázky

Zaměstnanec zrušil pracovní poměr okamžitě dle § 56 zákoníku práce. Důvodem byla skutečnost, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3 zákoníku práce. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Zaměstnavatel tedy vyplatil zaměstnanci mzdu za poslední odpracovaný měsíc a dále náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za 2 měsíce (délka výpovědní doby). Z této náhrady mzdy byla sražena pouze daň z příjmu, obdobně jako v případě odstupného. Z náhrady mzdy nebylo sraženo sociální ani zdravotní pojištění. Byl náš postup správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Nárok na dovolenou za rok 2019 a 2020
Prohlášení a povinnost podat přiznání
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Průměrný výdělek - výpočet
Předání zápočtového listu
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Neproplacená dovolená
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Exekuce/odstupné
Odstupné
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená

Související předpisy

§ 56 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce