Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Vydáno: 8 minut čtení

Jak známo, pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, přísluší mu (zaměstnavatel je povinen mu zaplatit) odstupné. Zákon sám stanoví jen minimální výši odstupného, a to ve výši jedno až trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance podle doby trvání pracovního poměru.

V praxi se lze běžně setkat s tím, že zaměstnavatelé přiznávají zaměstnancům v těchto případech odstupné vyšší. Nejčastěji se tak děje na základě ujednání v kolektivní smlouvě, nebo stanovením ve vnitřním předpisu. A není divu, že vyšším odstupným často motivují zaměstnavatelé zaměstnance k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, než aby jim dávali ze stejného důvodu výpověď. Zpravidla tím minimalizují riziko případného sporu o platnost rozvázání pracovního poměru a kompenzují zaměstnanci plynutí výpovědní doby, ke kterému nedojde.

Co když ale zaměstnavatel některému zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního poměru nenabídne (případně nepřijme nabídku zaměstnance na takové řešení jeho nadbytečnosti) a zvýšeného odstupného se zaměstnanci nedostane? Může být pak diferenciace výše odstupného ve vazbě na způsob rozvázání pracovního poměru považov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Odstupné
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní posudek

Související články

Exekuce a odstupné
Odstupné a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné a zdravotní pojištění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Chybně vyplacené odstupné
Odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Zkušební doba
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou
Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Zvýšené odstupné a zákaz diskriminace
Srážky z odstupného a nezabavitelná částka
Převedení na jinou práci vs. výpověď z pracovního poměru a odstupné
Splatnost odstupného
Započtení pohledávky na náhradu škody vůči odstupnému

Související judikáty

Výše odstupného při rozvázání pracovního poměru