Dohoda o skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Obec Dobřív má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou sjednaný na základě uzavřené pracovní smlouvy od 1. 2. 2010 se zaměstnancem vykonávající pozici dělník pro čištění obce. Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena od pondělí - pátek, úvazek 40 hod./týden. Tento zaměstnanec požádal o 2 dny dovolené v měsíci lednu 2019, které mu zaměstnavatel poskytl ve dnech 24. - 25. 1. 2019. Dne 28. 1. 2019 přinesl zaměstnanec zaměstnavateli rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost nebyla způsobena pracovním úrazem a nejednalo se ani o nemoc z povolání. Zaměstnanec byl až do 5. 6. 2019 v pracovní neschopnosti a nyní při ukončení pracovní neschopnosti ke dni 5. 6. 2019 požádal o ukončení pracovního poměru dohodou k 5. 6. 2019. Zaměstnanec je již starobním důchodcem. Jak má zaměstnavatel v tomto případě správně postupovat, zda bude náležet zaměstnanci odstupné a zda zaměstnanci vznikl nárok na 2 dny dovolené za měsíc leden 2019? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Daňová uznatelnost poukázek
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Exekuce/odstupné
Výpověď pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Odvolání z pracovního místa
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Ochranná doba v pracovním právu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)