Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec se v průběhu měsíce července dohodl se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru k datu 31. 8. (byla podepsána dohoda o ukončení pracovního poměru). Zaměstnanec však k 23. 8. onemocněl. Vím, že pracovní poměr k 31. 8. je ukončen, je však zaměstnavatel povinen vyplatit náhrady za DPN i za dny v září, za které by mu v případě trvání pracovního poměru normálně náležely? Doklady o trvání pracovní neschopnosti má po 31. 8. zaměstnanec posílat sám na ČSSZ nebo nosit již bývalému zaměstnavateli a ten je na ČSSZ bude posílat sám?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Přečerpaná dovolená
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Nemoc ve výpovědní době
Evidence pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPČ a nemoc
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Odstupné
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci

Související předpisy

§ 109a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 192 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce