Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec se v průběhu měsíce července dohodl se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru k datu 31. 8. (byla podepsána dohoda o ukončení pracovního poměru). Zaměstnanec však k 23. 8. onemocněl. Vím, že pracovní poměr k 31. 8. je ukončen, je však zaměstnavatel povinen vyplatit náhrady za DPN i za dny v září, za které by mu v případě trvání pracovního poměru normálně náležely? Doklady o trvání pracovní neschopnosti má po 31. 8. zaměstnanec posílat sám na ČSSZ nebo nosit již bývalému zaměstnavateli a ten je na ČSSZ bude posílat sám?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Přečerpaná dovolená
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nemoc ve výpovědní době
Evidence pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Odstupné
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru - odstupné

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dovolená po mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění