Trest vyhoštění cizince

Základní informace

Pracovní poměr může být skončen (zaniknout) buď na základě pracovněprávního jednání nebo právní události.

Mezi právní události se řadí skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti z důvodu uložení trestu vyhoštění.

Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti v takovém případě končí dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající takové osobě trest vyhoštění z území České republiky.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zaměstnávání cizinců v České republice
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí

Související otázky a odpovědi

Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnávání cizince
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Zaměstnání cizince na DPP
Exekuce/odstupné
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Pojistné zahraničního zaměstnance
Ukončení pracovního poměru - absence
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Neomluvená absence a krácení dovolené
Obchodní zástupci na Slovensku
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání