Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Základní informace

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance (tj. výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohoda) se bude považovat za platné, pokud (i) se zaměstnavatel neplatnosti vůči zaměstnanci nedovolá a (ii) neplatnost rozvázání pracovního poměru nebude určena pravomocným soudním rozhodnutím.

V praxi se ale jedná většinou o výjimečnou situaci; zaměstnavatelé zpravidla ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance nenapadají.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Chybně vyplacené odstupné
Ukončení pracovního poměru - řidič
Ukončení pracovního poměru - absence
Ukončení pracovního poměru