Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec (občan Polské republiky) je údajně zadržen ve vazbě nebo je přímo ve výkonu trestu. Bohužel nemáme žádné další informace ani od něj, ani od státních orgánů Polska. V tuto chvíli do práce nechodí. Domníváme se, že nastoupil do výkonu trestu pro porušení podmínky, což tedy neodpovídá možnosti okamžitého zrušení podle § 55 odst. 1 písm. a). Protože zaměstnanec o sobě doposud nedal vědět, můžeme použít okamžité zrušení v souladu s § 55 odst. 1 písm. b) – neomluvená absence. Poslední nahlášená adresa pobytu je trvalé bydliště v Polsku, kam bychom doručovali. Prosím o doporučení, jak máme v tomto případě postupovat.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dvě děti
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Doprovod k lékaři
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Osobní překážky v práci - doprovod
Zkušební doba
Zaměstnávání cizince
Náhrada platu za testování
Překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Konkurenční doložka

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání cizinců v České republice
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce