Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec (občan Polské republiky) je údajně zadržen ve vazbě nebo je přímo ve výkonu trestu. Bohužel nemáme žádné další informace ani od něj, ani od státních orgánů Polska. V tuto chvíli do práce nechodí. Domníváme se, že nastoupil do výkonu trestu pro porušení podmínky, což tedy neodpovídá možnosti okamžitého zrušení podle § 55 odst. 1 písm. a). Protože zaměstnanec o sobě doposud nedal vědět, můžeme použít okamžité zrušení v souladu s § 55 odst. 1 písm. b) – neomluvená absence. Poslední nahlášená adresa pobytu je trvalé bydliště v Polsku, kam bychom doručovali. Prosím o doporučení, jak máme v tomto případě postupovat.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dvě děti
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Nařízení neplaceného volna
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Zaměstnání cizince na DPP
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Pojistné zahraničního zaměstnance
Ukončení pracovního poměru - absence
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Dohoda o provedení práce u cizince
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnání cizince v ČR
Konkurenční doložka

Související předpisy

§ 55, 206.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce