Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Vydáno: 14 minut čtení

Období registrace pojištěnce na Úřadě práce hraje (nejen) ve zdravotním pojištění významnou roli. Pokud je totiž pojištěnec evidován na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, stává se od data registrace osobou, za kterou platí pojistné na zdravotní pojištění stát, tudíž se na něho po celé období registrace nevztahuje povinnost placení pojistného. Jakmile je však uchazeč o zaměstnání z této evidence vyřazen, dostává se do situace, kdy si musí (od následujícího kalendářního měsíce) řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah.

V následujícím textu je položen důraz na roli zaměstnání, nároků zaměstnanců vyplývajících ze skončeného zaměstnání, a to jak v oblasti pracovního práva, tak nemocenského pojištění nebo právní úpravy zákona o zaměstnanosti.

1. Skončení zaměstnání z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

V přímé návaznosti na skončení zaměstnání jsou ze strany zaměstnance i zaměstnavatele řešeny především tyto nároky:

  • odstupné,
  • náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,
  • potvrzení o zaměstnání,
  • peněžitá pomoc v mateřství.

Jaké postupy uplatňuje v této souvislosti zaměstnavatel a jak se jednotlivé skutečnosti projevují v oblasti zdravotního pojištění u zaměstnavatele, případně u pojištěnce?

1.1 Odstupné

Odstupné jako forma kompenzace za rozvázání pracovního poměru přísluší ze zákona zaměstnanci pouze v případech rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí z organizačních důvodů [§ 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů] nebo ze zdravotních důvodů [§ 52 písm. d) zákoníku práce]. Odstupné má pomoci zaměstnanci překlenout období od skončení pracovního poměru do doby, než si bude moci zajistit další zdroj příjmů.

Odstupné se zaměstnanci obvykle vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, pokud se strany nedohodnou jinak. Důsledkem vyplacení odstupného je také odsunutí (nikoli zkrácení) podpůrčí doby, po kterou je zaměstnanci

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Odstupné
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odstupné
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Neomluvená absence a krácení dovolené
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou