Překážka v práci při hospitalizaci

Plné znění otázky

Jak posoudit nepřítomnost zaměstnance v práci, který byl v polovině srpna po dobu dvou dnů hospitalizován z důvodu prováděných vyšetření potřebných k operaci srdce plánované na září? Jedná se o překážku v práci dle bodu 1 přílohy k NV č. 590/2006 Sb.? Lze i v případě, že se jednalo o dva dny tuto dobu považovat jako dobu nezbytně nutnou?

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnanci vystavena nebyla. Nelze však vyloučit, že ji zaměstnanec odmítl vystavit a nechce tuto skutečnost sdělit. Do mzdové účtárny přinesl potvrzení z nemocnice o hospitalizaci z důvodu vyšetření. Proto jsme vznesli dotaz, zda lze vůbec dvoudenní vyšetření v nemocnici považovat za překážku v práci ve smyslu NV č. 590/2006 Sb.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Work-life balance
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Minimální časový údaj ve výkazech
Příjem za poskytnutí receptur
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Rodičovská dovolená
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada mzdy u DPN
Neplacené volno po RD
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Překážky v práci
Překážka na straně zaměstnance
Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Doprovod družky k lékaři
Roční zúčtování daně
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené

Související předpisy

§ 199 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci