Okamžité zrušení pracovního poměru

Plné znění otázky

Dne 18. 5. byl zaměstnanci prokázan na pracovišti pozitivní nález na drogy, tudíž jsme s ním chtěli okamžitě rozvázat pracovní poměr podle § 55, jenže zaměstnanec svévolně opustil pracoviště a my mu na druhý den poslali s 10denní dodejní lhůtou okamžité zrušení pracovního poměru. Nicméně jsme v následujících dnech obdrželi jeho pracovní neschopnost k datu 19. 5. Lze ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením se zaměstnancem v době jeho pracovní neschopnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zkušební doba
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Ukončení pracovního poměru - absence
Ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost

Související předpisy

§ 53, 55, 336 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce