Okamžité zrušení pracovního poměru

Plné znění otázky

Dne 18. 5. byl zaměstnanci prokázan na pracovišti pozitivní nález na drogy, tudíž jsme s ním chtěli okamžitě rozvázat pracovní poměr podle § 55, jenže zaměstnanec svévolně opustil pracoviště a my mu na druhý den poslali s 10denní dodejní lhůtou okamžité zrušení pracovního poměru. Nicméně jsme v následujících dnech obdrželi jeho pracovní neschopnost k datu 19. 5. Lze ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením se zaměstnancem v době jeho pracovní neschopnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď

Související pracovní situace

Okamžité zrušení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související otázky a odpovědi

Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Ukončení pracovního poměru - absence
Ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Neomluvená absence zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce