Rodičovská dovolená

Plné znění otázky

Zaměstnankyně přišla s žádostí o rodičovskou dovolenou, že ji chce čerpat jen ve čtvrtek a pátek do tří let věku ditěte. Toto jí měli poradit v nějaké neziskové organizaci. My jsme její žádost posoudili podle obsahu jako žádost o kratší pracovní dobu. Takto jsme její žádosti vyhověli a vyřídili. Rodičovskou dovolenou nečerpá. Nicméně, pokud by byly vážné provozní důvody na naší straně, není podle našeho názoru možné čerpat dva dny rodičovskou dovolenou nebo kdykoliv si zaměstnankyně či zaměstnanec rozhodne. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Volby v pracovněprávních vztazích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Neplacené volno po RD
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Překážka v práci při hospitalizaci
Roční zúčtování daně
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod družky k lékaři
Placené volno - časové rozmezí
Překážka na straně zaměstnance
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu

Související předpisy

§ 196, 241. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce