Základní informace

Výpověď je jednostranným právním jednáním, který směřuje k rozvázání pracovního poměru. Výpovědí lze rozvázat pracovní poměr, bez ohledu na to, zda je sjednán na dobu určitou nebo neurčitou.

Výpověď musí být vždy písemná a může ji dát zaměstnavatel i zaměstnanec. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů, přičemž výpovědní důvod musí být ve výpovědi náležitě uveden a po doručení výpovědi nesmí být dodatečně měněn, zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Ochranná doba v pracovním právu
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Neomluvená absence zaměstnance
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Neschopenka ve výpovědní lhůtě

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce