Výpověď

Základní informace

Výpověď je jednostranným právním jednáním, který směřuje k rozvázání pracovního poměru. Výpovědí lze rozvázat pracovní poměr, bez ohledu na to, zda je sjednán na dobu určitou nebo neurčitou.

Výpověď musí být vždy písemná a může ji dát zaměstnavatel i zaměstnanec. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů, přičemž výpovědní důvod musí být ve výpovědi náležitě uveden a po doručení výpovědi nesmí být dodatečně měněn, zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Skončení pracovního poměru
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba v pracovním právu
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pro nadbytečnost
Neomluvená absence zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Výpověď podaná zaměstnancem
Neomluvená absence a krácení dovolené
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Nemoc v rámci výpovědní doby
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců