Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění

Plné znění otázky

Při ukončení pracovního poměru k 21. 10. 2019 se zjistilo, že zaměstnanec přečerpal dovolenou o 8 dní. Celková výše náhrady za přečerpanou dovolenou činila 7 689 Kč hrubého. Poslední zúčtovaná mzda činila 11 520 Kč. Z důvodu opravy přečerpané dovolené se vyměřovací základ sníží pod minimum tzn. bude činit 3 831 Kč (tj. 11 520 - 7 689 Kč). Je nutné v takovém případě dopočítávat odvod pojistného do minimálního vyměřovacího základu? Nebo je možné ponechat vyměřovací základ pod minimem, vzhledem k tomu, že již bylo pojistné odvedeno v měsících, kde byla vyplacena náhrada za dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Přestávka na jídlo a oddech
Vstupní zdravotní prohlídka
Přečerpaná dovolená
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neomluvená absence zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru - absence
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou za rok 2021
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Neproplacená dovolená
Exekuce/odstupné

Související předpisy

§ 3. 4, 6, 9 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění