Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace

Plné znění otázky

Budeme odvolávat vedoucího úseku, který má založen pracovní poměr smlouvou na řadového zaměstnance a později byl jmenován do fce vedoucího úseku. Místo něj bude nastupovat nový vedoucí úseku. Stávajícímu vedoucímu bude nabídnuto nově vzniklé místo vedoucího oddělení na stejném úseku. Je možné na jeden papír napsat, že jej odvoláváme a pokud nabízenou pozici do určitého data nepřijme a toto nám písemně neoznámí, pak, aby to bral zároveň jako výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoník práce 262/2006 Sb. s tím, že mu dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od.... a prac. poměr končí dnem..... Nárok na odstupné ze zákona nevzniká. Pokud bychom pro něj odpovídající pozici neměli, pak rovnou oznamujeme, že začíná běžet výpověď? Je nějaká doba, kterou mu musíme dát na rozmyšlenou, jestli novou pozici přijme nebo je to o „lidské" domluvě termínu do? Můžeme jmenovat vedoucího oddělení, který má pod sebou než řadové zaměstnance a zároveň s ním písemně domluvit, že v případě odvolání bude moci pokračovat na pozici uvedené v pracovní smlouvě před jmenováním? U "vyšších" vedoucích toto sjednat nemůžeme, viďte? Tam je to jen o jmenování-odvolání i když někteří mají prac.smlouvu a pak jmenování a jiní rovnou jmenování a dohodu o pracovních podmínkách. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Doprovod do zdravotnického zařízení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Překážky v práci
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Stravenkový paušál
Nařízení neplaceného volna
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Jmenování na dobu určitou
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Alkohol na pracovišti
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovní smlouvy
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Odstoupení z funkce
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Nařízená dovolená
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce