Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Jako zaměstnavatel jsme zrušili dne 7. 9. 2020 pracovní poměr bez udání důvodu zaměstnanci ve zkušební době s určením ukončení pracovního poměru ke dni 30. 9. 2020, přičemž pracovní poměr vznikl 1. 7. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 a den 30. 9. 2020 je poslední den zkušební doby. Zaměstnanec zrušení pracovního poměru převzal 11. 9. 2020. Dne 29. 9. 2020 jsme obdrželi oznámení o počátku pracovní neschopnosti zaměstnance (od něj samého i od lékaře). Za jaké období náleží zaměstnanci náhrada za pracovní neschopnost od zaměstnavatele a kdy je v tomto případě ukončen pracovní poměr?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Konkurenční doložka
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zkušební doba
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce