Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec dostal okamžité zrušení pracovního poměru ke dni 16. 1. 2015, protože nenastoupil do práce. Poslal nemocenský lístek se začátkem nemocenské od 7. 1. 2015. Zaměstnavatel platil nemocenskou od 7. 1. 2015 do 20. 1. 2015. Nemocenská byla ukončena 30. 4. 2015. Pracovní poměr byl ukončen 30. 4. 2015. Dle rozhodnutí soudu ze dne 6. 11. 2018 zanikl pracovní poměr 16. 1. 2015. Jak se má zpětně opravit mzda a ukončení pracovního poměru dle rozhodnutí soudu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměny členů statutárních orgánů
Dotace z programu COVID-Nájemné
Neomluvená absence zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru

Související články

Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související pracovní situace

Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce