Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Plné znění otázky

Zaměstnanci končil pracovní poměr ve zkušební době 30. 11. 2020. Ale od 27. 11. 2020 do 1. 12. 2020 měl karanténu a od 2. 12. 2020 do 18. 12. 2020 měl pracovní neschopnost. Ke kterému dni mu správně měl skončit pracovní poměr a kdo vyplácí náhradu za nemoc od 2. 12. 2020? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Zkušební doba
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Smluvní zkrácení zkušební doby
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Dodatek k dohodě o provedení práce
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru
Zkušební doba
Výpověď při pracovní neschopnosti
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Předání zápočtového listu
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zrušení ve zkušební době
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Chybně vyplacené odstupné
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru

Související předpisy

§ 23 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 66 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce