Přečerpaná dovolená

Plné znění otázky

Jak správně postupovat, jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr a po přepočítání dovolené jsme zjistili, že zaměstnanec přečerpal nárok o dva dny? Jak se spočítá částka, kolik má vrátit za přečerpanou dovolenou, a jak se postupuje vůči SP a ZP?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad
Překážky v práci
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Nárok na dovolenou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou za rok 2021
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co přináší novela zákoníku práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti