Doručování písemností

Základní informace

Zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu týkající se doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Uvedená úprava se však týká pouze doručování následujících písemností:

  1. písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  2. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  3. důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr, 
  4. záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Uvedené písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Takové doručení může být provedeno třemi způsoby, a to osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Pracovní posudek
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Těhotenství a pracovní poměr
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Insolvence zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance