Základní informace

Zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu týkající se doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Uvedená úprava se však týká pouze doručování následujících písemností:

  1. okamžitého zrušení
  2. zrušení ve zkušební době
  3. výpovědi
  4. vytýkacího dopisu a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ), s výjimkou dohody o rozvázání pracovního poměru podle § 49 a dohody o zrušení právního vztahu založeného DPP nebo DPČ podle § 77 odst. 5 písm. a),
  5. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  6. mzdového výměru nebo platového výměru.

Uvedené písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Takové doručení může být provedeno čtyřmi způsoby, a to osobně (na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném místě), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo prostřednictvím datové schránky. Všechny způsoby doručení s výjimkou doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb lze využít jako primární (první) způsob doručení. Pořadí uvedených možností není zákoníkem práce stanoveno. Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je možné až v případě, že písemnosti nebylo možné zaměstnanci doručit osobně na pracovišti zaměstnavatele.

Jiné písemnost, které nejsou uvedeny výše (např. pracovní smlouva a její dodatky, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ a jejich změny), mají zvláštní režim doručování jen v případě jejich elektronického vyhotovení a doručování, a to v § 21 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaslat vyhotovení těchto písemností na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Odvolání
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Pracovní posudek
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Těhotenství a pracovní poměr
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Související otázky a odpovědi

Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce/odstupné
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Zaměstnanec ve výkonu trestu
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou