Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti

Plné znění otázky

Je možné uzavřít s zaměstnancem dohodu o rozvázaní pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti? Dohoda je na základě § 49 zákoníku práce. V dohodě bude uveden důvod nadbytečnosti s odkazem na § 52 písm. c) zákoníku práce, včetně zmínky o organizační změně (rozhodnuti o zrušení pracovního místa). Datum ukončení pracovního poměru by byl stejný, jako při výpovědi (pracovní poměr ještě bude trvat 2 měsíce), a bude určen v dohodě (například dohoda ze dne 15. 8. 2019, pracovní poměr končí ke dni 31. 10. 2019), odstupné v zákonné výši. Dle zaměstnankyně úřadu práce taková dohoda může byt pouze v případě, kdy zaměstnanec trvá na kratší výpovědní lhůtě. Prý pokud doba trvání pracovního poměru po sepsání dohody je stejná, jako by byla v případě výpovědí, slučujeme výpověď a dohodu do jednoho, a to nelze. Pokud by takový postup přece nebyl v rozporu se zákonem, nebude krácená podpora v nezaměstnanosti dotyčného zaměstnance na 45 %? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Doplňkové penzijní spoření
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Místo výkonu práce pro účely statistik
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Dohoda o skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Exekuce/odstupné
Výpověď pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Zkušební doba
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Výpočet odstupného
Odstupné
Počet měsíců odstupného

Související předpisy

§ 48-54 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 50 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti