Odměna za výkon funkce jednatele 2018

Plné znění otázky

Jak to bude z pohledu daně z příjmů a také sociálního a zdravotního pojištění, jestliže má jednatel v roce 2018 uzavřenou smlouvu na výkon funkce jednatele a příjem je: a) do 2.500 Kč, b) do 10.000 Kč, c) nad 10.000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Poměrná část minima ve specifických situacích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Svědečné
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměny členů orgánů právnických osob
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Neplacené volno
ELDP za rok 2019
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Přehled OSVČ
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Odměna při odchodu do starobního důchodu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů