Odměna za výkon funkce jednatele 2018

Plné znění otázky

Jak to bude z pohledu daně z příjmů a také sociálního a zdravotního pojištění, jestliže má jednatel v roce 2018 uzavřenou smlouvu na výkon funkce jednatele a příjem je: a) do 2.500 Kč, b) do 10.000 Kč, c) nad 10.000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Svědečné
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Odměny členů orgánů právnických osob
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Neplacené volno
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
ELDP za rok 2019
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Vyplnění ELDP

Související předpisy

§ 5. a) zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 35ba, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3. 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti