Odvody z odměny k pracovnímu výročí

Plné znění otázky

Provádějí se z odměny k pracovnímu výročí veškeré obvyklé odvody, tedy daň ze mzdy, sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Prodloužení lhůty pro podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění kvůli koronaviru
Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.
Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následná dohoda
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Příležitostné zaměstnání
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Krácení cestovních náhrad
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů