Příležitostné zaměstnání

Plné znění otázky

Zaměstnavatel (ZAMV) vyplatil zaměstnacům z pokladny na výdajové pokladní doklady nazvané "odměna - příležitostná výpomoc" částky ve výši 10 000 Kč a 20 000 Kč (likvidace archivu, archivace, úklid po malování,inventura apod.). Jednalo se jak o kmenové zaměstnance ZAMV, kteří měli se ZAMV uzavřeny smlouvy na HPP tak o občany, kteří u ZAMV nebyli zaměstnáni. Dle sdělení účetní se jednalo o příležitostné zaměstnání dle ustanovení § 10 odst. 1 ZDP. Na tyto činnosti nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani dohody. Odměny byly vypláceny v každém z kalendářních měsíců roku 2018. Z těchto odměn ZAMV neodvedl pojistné na sociální zabezpečení. Je postup zaměstnavatel správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Odměna k životnímu jubileu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Pracovní oběd na služební cestě a diety

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů