DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu

Plné znění otázky

Máme v kolektivní smlouvě uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v pracovním poměru peněžitý příspěvek na stravování za každý odpracovaný den/směnu, která trvá nejméně 4 hodiny. Pokud jsme ho poskytovali zaměstnancům na DPP/DPČ , uvedli jsme toto do smlouvy či vystavili dodatek ke smlouvě, ve kterém bylo výslovně uvedeno poskytnutí tohoto nebo dalších benefitů (auto, notebook atd.). Nyní, s novelou zákoníku práce, se nemůžeme dopátrat toho, zda musíme všem dohodářům dávat stravenkový paušál, a to bez vystavení dodatku ke smlouvě. V pracovní smlouvě nemáme přesně uvedeny směny zaměstnance, ale uvádí se např.„rozsah do 300 hodin v roce“ nebo u dpč „polovina týdenní pracovní doby organizace“. VOD se přikládá s příkazem k výplatě dohody (existuje i plán směn). Právní výklady ze školení nejsou jednotné. Můžete, prosím, poradit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náležitosti mzdového listu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Obliba home-office v Evropě roste
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Nájemní smlouva
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Učitel AJ na DPČ
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké výhody – stravování
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek

Související předpisy

§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů