OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku

Vydáno: 5 minut čtení

Efektivní sazba daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku v rámci zemí OECD jedna z nejnižších, přičemž za rok 2021 byla efektivní sazba daně ještě o více než 5 % nižší než za rok 2020. Kolik platí na dani z příjmu občané v zemích OECD?

Porovnávat daňové zatížení v zemích OECD pouze dle sazeb daně z příjmu fyzických osob není přesné, ve většině členských zemí je totiž zavedeno progresivní zdanění, kdy s rostoucím daňovým základem stoupá daňová sazba, dále se při výpočtu daně z příjmu uplatňují daňové slevy a daňové odpočty.

Vhodné je tedy porovnávat jednotlivé země dle efektivní daňové sazby, tj. skutečnou částku zaplacené daně oproti dosažené hrubé mzdě.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Ošetřovné pro OSVČ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Příjem z příležitostné činnosti
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
Smlouva na příležitostný příjem
Dar