Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Přehled vykázané péče za rok 2015

Stejně jako v předchozích letech umožňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) svým klientům požádat bezplatně o přehled vykázané péče za celý uplynulý rok. Pojišťovny již mají shromážděna všechna potřebná data a přehledy tak mohou být klientům vydávány obratem. Výpis z osobního účtu slouží klientům mimo jiné pro kontrolu výkonů vykázaných na jeho jméno.

Na případné nesrovnalosti by měl klient upozornit pojišťovnu. Této možnosti ročně využívá několik stovek klientů. Nesrovnalosti jsou pak většinou vysvětleny administrativním nedopatřením, nicméně se může jednat také o záměrné vykázání neprovedených úkonů ze strany lékaře.

O vydání přehledu je možné žádat na přepážkách VZP, ale také písemnou formou a následně je přehled klientovi zaslán do vlastních rukou. Možnosti nahlédnout do přehledu vykázaných výkonů využívá každoročně stále více klientů a v rámci zkvalitňování služeb tak VZP od příštího roku umožní jeho kontrolu také on-line prostřednictvím portálu Moje VZP, který má být spuštěn ve druhé polovině tohoto roku.

Chyby při uplatňování slevy na dani z příjmů

Počátkem března letošního roku zveřejnila Finanční správa tiskovou zprávu vydanou na základě výsledků provedeného šetření. Zpráva upozorňuje na skutečnosti, že na základě kontroly přibližně 400 daňových přiznání již byla doměřena daň v částce 7 milionů korun. Nejčastější chybou, které se poplatníci daně z příjmů fyzických osob dopouští, je chybné uplatnění slevy na manželku (manžela).

Dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů lze slevu ve výši 24 840 Kč odečíst od daně v případě, že manžel (manželka) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Do vlastních příjmů se pak nezahrnují příjmy taxativně vyjmenované zákonem o daních z příjmů.

Právě při výpočtu vlastního příjmu manžela (manželky) docházelo nejčastěji k chybám, a to především z důvodu nezahrnutí nemocenských dávek či podpory v nezaměstnanosti. Chyby se objevují také z důvodu zaměňování peněžité pomoci v mateřství s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory a do vlastních příjmů manželky se pro účely slevy na dani na manželku nezahrnuje.

Zavedení daňové složenky

Od 1. března 2016 zavedla Finanční správa službu v podobě daňové složenky. Tato složenka by měla usnadnit plnění daňových povinností těm občanům (fyzickým osobám), kteří stále preferují hotovostní placení, a umožnit jim úhradu nejběžnějších daní na jakékoliv pobočce České pošty, s. p.

Finanční správa se snaží vyjít vstříc občanům a zajistit pro ně dostupné, komfortní a bezpečné placení daní, a to současně s vytvářením finančních úspor.

V případě uskutečnění platby prostřednictvím daňové složenky nevzniká poplatníkovi povinnost úhrady poplatku za provedenou platební transakci; služba je tedy poskytována zdarma. Náklad spojený s úhradou daně vzniká také na straně finanční správy. Ta za převod jedné platby na svůj účet platí 42,50 Kč. Cena za služby České pošty spojené s úhradou prostřednictvím daňové složenky je stanovena na 18,50 Kč, tzn. necelou polovinu. Vzhledem ke skutečnosti, že daně v hotovosti prostřednictvím pokladen finančních úřadů platí zhruba 1 milion poplatníků, měla by nově zavedená daňová složenka představovat značnou úsporu i na straně finanční správy.

Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016, včetně čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení vybraných daní, lze nalézt na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/Informace-pro-fyzicke-osoby-kplacenivybranych-druhu-dani-od-2016-03-01.pdf.

Posílení spolupráce VZP s Komerční bankou

V současné době má VZP vedeny účty u tří bank, kromě Komerční banky (KB) se jedná ještě o ČSOB a GE Money Bank. V průběhu roku 2016 má však VZP v plánu postupné přesměrování veškerých plateb na účet vedený u KB. Důvodem této plánované změny je značná úspora, která by mohla dosahovat až 20 milionů Kč ročně v podobě nižších poplatků za uskutečněné bankovní transakce.

Účty, které má VZP zřízeny u KB, využívá v současné době jen necelá čtvrtina plátců. Většina plátců využívá účty vedené ČSOB nebo GE Money Bank. Všichni tito plátci budou muset během roku 2016 začít platit právě na účet vedený KB. Účty vedené u ČSOB a GE Money Bank by měly zůstat aktivní až do konce roku 2016, nicméně změnu účtu, na který je prováděna platba VZP, je možno provést již v tuto chvíli.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Sleva na manželku
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Status student
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Dodatečné daňové přiznání
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Ukrajinec - slevy na dani
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů