Zaměstnanecké benefity

Plné znění otázky

Chtěla bych se zeptat na zaměstnanecké benefity, resp. na nový limit od r. 2024, a to do výše částky 21.983 Kč/rok, do kterého jsou tyto benefity osvobozené od daně a pojistného. Hodnotí se tento limit souhrnně pro všechny pracovní poměry ( i dohody) u jednoho zaměstnavatele dohromady nebo za každý poměr zvlášť tzn. že by každý poměr měl ten limit 21.983 Kč/rok zvlášť např. dvakrát, jednou za pracovní poměr a jednou pro dohodu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Odměňování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek v týdnu po novele
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů