Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna

Plné znění otázky

Dobrý den, poskytujeme zaměstnancům stravenkový paušál, pokud odpracují v rámci směny minimálně 3 hodiny a nevznikne jim nárok na cestovní náhrady. Jak se výklad zákona dívá na to, když mám v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce Praha a strávím směnu na služební pochůzce po Praze, kde nedostanu tedy žádné cestovní náhrady a zároveň pochůzku trávím v místě výkonu práce dle smlouvy? Můžeme přiznat za ten den paušál? Zaměstnanec pracuje, vykonává práci pro zaměstnavatele, je to v místě sjednaném smlouvou, akorát není fyzicky v kanceláři. V rámci výkonu práce home-office ten paušál přiznáváme. Děkuji.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Odměňování zaměstnanců
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP

Související otázky a odpovědi

Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Informace o obsahu DPP/DPČ po novelizaci zákoníku práce k 1. 10. 2023
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Služební vozidlo k soukromému užití
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek

Související předpisy

§ 34 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce