Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži

Plné znění otázky

V naší společnosti máme sociální fond, ze kterého bychom chtěli poskytnout dar (batoh) za výhru v soutěži o nejhezčí fotografii. Je možné toto nepeněžní plnění z tohoto fondu poskytnou a pokud hodnota daru bude do 2000 Kč je osvobozena u zaměstnance dle § 6 zákona o daních z příjmů od daně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Pohřeb - placené volno
Krácení dovolené a ošetřovné
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Odměna k životnímu jubileu
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Zaměstnanecké výhody – stravování
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Dárky pro zaměstnance
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Příležitostné zaměstnání
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů