Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Vydáno: 6 minut čtení

Do nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. byl zaměstnavatel povinen dlužníkovi zabavit daňový bonus bez ohledu na to, jednalo-li se o daňový bonus měsíční nebo roční, pokud byla soudním exekutorem zaslána plátci mzdy exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). V rámci ročního zúčtování za rok 2019 byl zaměstnavatel povinen na tuto exekuci zabavit i případný roční daňový bonus.

V současné době, kdy zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování za rok 2020, se v datových schránkách objevují exekuce přikázáním peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování za rok 2020 a nastává otázka, jak danou situaci řešit nyní.

Zákonem č. 191/2020 Sb., který nabyl účinnosti 24. 4. 2020, došlo k zásadní změně v ustanovení § 317 OSŘ a výkonu rozhodnutí nepodléhá ani daňový bonus. Dle přechodného ustanovení výše uvedeného zákona musí být s účinností od 24. 4. 2020 daňový bonus vždy ponechán dlužníkovi.

Krátce po nabytí účinnosti zákona č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuce a odstupné
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017

Související předpisy

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
99/1963 Sb. občanský soudní řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související otázky a odpovědi

Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Srážky, exekuce, daňový bonus
Sleva na vyživované dítě
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Roční zúčtování/daňové přiznání
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky