Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Vydáno: 6 minut čtení

Do nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. byl zaměstnavatel povinen dlužníkovi zabavit daňový bonus bez ohledu na to, jednalo-li se o daňový bonus měsíční nebo roční, pokud byla soudním exekutorem zaslána plátci mzdy exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). V rámci ročního zúčtování za rok 2019 byl zaměstnavatel povinen na tuto exekuci zabavit i případný roční daňový bonus.

V současné době, kdy zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování za rok 2020, se v datových schránkách objevují exekuce přikázáním peněžité pohledávky na přeplatek z ročního zúčtování za rok 2020 a nastává otázka, jak danou situaci řešit nyní.

Zákonem č. 191/2020 Sb., který nabyl účinnosti 24. 4. 2020, došlo k zásadní změně v ustanovení § 317 OSŘ a výkonu rozhodnutí nepodléhá ani daňový bonus. Dle přechodného ustanovení výše uvedeného zákona musí být s účinností od 24. 4. 2020 daňový bonus vždy ponechán dlužníkovi.

Krátce po nabytí účinnosti zákona č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuce a odstupné
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Srážky, exekuce, daňový bonus
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Sleva na vyživované dítě
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně

Související předpisy

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
99/1963 Sb. občanský soudní řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)