Odměna k životnímu jubileu

Plné znění otázky

Dle kolektivní smlouvy má zaměstnanec nárok na odměnu k životnímu jubileu 50. let. Formulace je výpočet, který je vázán na odpracované roky u zaměstnavatele. Tuto odměnu vyplácíme ze sociálního fondu (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., § 14). Tato odměna k jubileu 50 let se tedy jen zdaní a odvody na SP a ZP nebudou. Je to takto správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nevyplacená mzda
Nárok na dovolenou
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Dárky pro zaměstnance
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Služební vozidlo k soukromému užití
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Danění poukázek Cadhoc
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příležitostné zaměstnání
Příspěvek z FKSP na rekreaci

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Za stejnou práci stejná odměna
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb