Odměna z dohody o provedení práce

Vydáno: 10 minut čtení

Co se v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 skloňovalo a pořád v určitých souvislostech skloňuje, je poskytnutí mimořádné odměny jako speciálního finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a ve zdravotnictví. Příslušná ministerstva vypsala pro tento účel dotační tituly a uvádějí v nich, že jde o způsob zvláštního ocenění státu pro zaměstnance za jejich práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy "byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy Covid-19".

O finanční prostředky na vyplacení zmíněné mimořádné odměny mohli zaměstnavatelé žádat nejen ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru, ale též k těm, kteří stejně náročnou práci vykonávali či vykonávají na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jak ale vyplývá z odpovědí na nejčastější dotazy zaměstnavatelů v rámci takového dotačního řízení, minimálně Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dovozuje, že aby bylo možné zaměstnanci na dohodu mimořádnou odměnu poskytnout, musí na to být dopředu pamatováno v dohodě samotné, před výkonem práce, a nejde takovou změnu obsahu dohody provést se zpětnou účinností. S ohledem na to, že takové ujednání v dohodách zpravidla nebývá, vznikl problém, jak tyto zaměstnance za jejich práci mimořádně ocenit, a otázka, jestli je takový požadavek ministerstva oprávněný.

Shodou okolností se pravidly pro sjednání odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (konkrétně z dohody o provedení práce, ale závěry jsou plně použitelné též na dohodu o pracovní činnosti) zabýval nedávno Nejvyšší soud. Za přečtení tak stojí jeho rozsudek z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce

Související judikáty

Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce a exekuce
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Mzdové listy
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPČ a hodinová mzda
Čas strávený na cestě u DPP
Diskriminace v odměňování
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Průměrný čistý výdělek z DPP