Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se rozhodl přispívat na školné dětí svých zaměstnanců. Jedná se o příspěvek vždy poskytovaný bezhotovostně na účet příslušné školy. Příspěvek se poskytuje na školné soukromých škol - základních, středních i vysokých. Jaký daňový režim bude u zaměstnavatele a zaměstnance? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sleva na studenta v DPFO
Antivirus C - opravný přehled
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Příležitostné zaměstnání
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

§ 24.1. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.9.d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů