Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit

Plné znění otázky

Zaměstnavatel pořádá pro své zaměstnance soutěže (např. vědomostní otázky) o vstupenky do divadla, na koncerty. Jedná se o příjem, který se započítává do celkového ročního limitu pro osvobození v úhrnné částce do výše poloviny průměrné mzdy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náležitosti mzdového listu
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas - stanovení maximální výše
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Chemické záchody na pracovišti
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké výhody – stravování
Služební vozidlo k soukromému užití
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů