Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci

Plné znění otázky

Máme zaměstnance s několika exekucemi. Nyní si požádal o sociální výpomoc z FKSP ve výši 15 000 Kč. 

1) Bude odvádět daň z této částky? 

2) Může mu být vyplacena v hotovosti, když má exekuce? 

3) Musí se tento příjem dát do exekučních srážek?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Daňové zvýhodnění na dítě
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna k životnímu jubileu
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Příležitostné zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárky pro zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Danění poukázek Cadhoc
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění