Zaměstnanecké výhody – stravování

Plné znění otázky

Náš dotaz se vztahuje ke stravovacímu personálu, který se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídla, a jejich povinnosti uhradit firmě jedno jídlo za každou odpracovanou směnu. Je někde taková povinnost stanovená? A pokud není, můžeme těmto zaměstnancům nařídit úhradu jednoho jídla za směnu? Je rozdíl, zda by šlo o státní sféru nebo podnikatelskou? A můžeme jako příspěvková organizace zřízená územním správným celkem, poskytovat stravenkový paušál ve výši 116,20 Kč, pokud by cena jídla byla 116,20 Kč nebo pro nás stále platí vyhl. 84/2005 Sb., o závodním stravování, a tedy musíme respektovat 55 % z ceny hlavního jídla a přispívat bychom tak mohli jen 63,91 Kč? A celou částku můžeme přispívat z FKSP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Odměňování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Proplacení dovolené
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Vznik nároku na invalidní důchod
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Odměna k životnímu jubileu
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži

Související předpisy

296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
§ 2, 3 vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky