Určení daňové rezidence

Základní informace

Nutnost určit daňovou rezidenci daňového subjektu (poplatníka) vzniká tehdy, jestliže má rezident jednoho státu příjmy z jiného státu, případně různé příjmy ve více státech. Je třeba rozlišovat pojmy daňový rezident a rezident státu.

Rezident státu je zpravidla občan, který má státní příslušnost k danému státu nebo zde má trvalý pobyt.

Daňový rezident určitého státu je osoba (poplatník), který má neomezenou, tzn. celosvětovou daňovou povinnost k tomuto státu. To znamená, že musí v daném státě zdaňovat nejen příjmy plynoucí z tohoto státu, ale i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Naproti tomu daňový nerezident určitého státu má vůči tomuto státu pouze omezenou daňovou povinnost, bude tedy zdaňovat pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, majetku zde umístěného apod.

Pro určení zdroje příjmu je v některých případech důležité, kde je činnost vykonávána nebo kde je umístěna věc, s níž je daný příjem spjat. Není vždy rozhoduje pouze skutečnost, kdo tento příjem vyplácí či v jaké měně nebo z jakého účtu.

Podmínky pro určení daňové rezidence jsou definovány ve vnitrostátních právních normách konkrétního státu. V České republice je to zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Sleva na vyživované dítě
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Příjmy z EU
Zvýhodnění na dítě
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
DPP na Slovensku
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Uznání daňového rezidentství
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice