Určení daňové rezidence

Základní informace

Nutnost určit daňovou rezidenci daňového subjektu (poplatníka) vzniká tehdy, jestliže má rezident jednoho státu příjmy z jiného státu, případně různé příjmy ve více státech. Je třeba rozlišovat pojmy daňový rezident a rezident státu.

Rezident státu je zpravidla občan, který má státní příslušnost k danému státu nebo zde má trvalý pobyt.

Daňový rezident určitého státu je osoba (poplatník), který má neomezenou, tzn. celosvětovou daňovou povinnost k tomuto státu. To znamená, že musí v daném státě zdaňovat nejen příjmy plynoucí z tohoto státu, ale i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Naproti tomu daňový nerezident určitého státu má vůči tomuto státu pouze omezenou daňovou povinnost, bude tedy zdaňovat pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, majetku zde umístěného apod.

Pro určení zdroje příjmu je v některých případech důležité, kde je činnost vykonávána nebo kde je umístěna věc, s níž je daný příjem spjat. Není vždy rozhoduje pouze skutečnost, kdo tento příjem vyplácí či v jaké měně nebo z jakého účtu.

Podmínky pro určení daňové rezidence jsou definovány ve vnitrostátních právních normách konkrétního státu. V České republice je to zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Sleva na vyživované dítě
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
DPP na Slovensku
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zvýhodnění na dítě
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Příjmy z EU
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Uznání daňového rezidentství
Podíly na zisku z Itálie
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019