Určení daňové rezidence

Základní informace

Nutnost určit daňovou rezidenci daňového subjektu (poplatníka) vzniká tehdy, jestliže má rezident jednoho státu příjmy z jiného státu, případně různé příjmy ve více státech. Je třeba rozlišovat pojmy daňový rezident a rezident státu.

Rezident státu je zpravidla občan, který má státní příslušnost k danému státu nebo zde má trvalý pobyt.

Daňový rezident určitého státu je osoba (poplatník), který má neomezenou, tzn. celosvětovou daňovou povinnost k tomuto státu. To znamená, že musí v daném státě zdaňovat nejen příjmy plynoucí z tohoto státu, ale i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Naproti tomu daňový nerezident určitého státu má vůči tomuto státu pouze omezenou daňovou povinnost, bude tedy zdaňovat pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, majetku zde umístěného apod.

Pro určení zdroje příjmu je v některých případech důležité, kde je činnost vykonávána nebo kde je umístěna věc, s níž je daný příjem spjat. Není vždy rozhoduje pouze skutečnost, kdo tento příjem vyplácí či v jaké měně nebo z jakého účtu.

Podmínky pro určení daňové rezidence jsou definovány ve vnitrostátních právních normách konkrétního státu. V České republice je to zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a služby ze Seychel
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Daňový nerezident - Ukrajinec
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zvýhodnění na dítě
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Srážková daň - umělec (nerezident)
Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Příjmy z Chorvatska
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady