Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč

Plné znění otázky

Naše organizace zaměstnancům poskytuje z FKSP příspěvek na stravování ve výši 21 Kč/stravenka, z rozpočtu pak příspěvek ve výši 99 Kč/stravenka. Vzhledem k úpravě pravidel pro osvobození stravování v nepeněžní formě mám dotaz, zda se sčítá příspěvek na stravování poskytnutý z FKSP a z rozpočtu, v našem případě tedy překračuje limit 116,20 Kč, a podléhá u zaměstnance dani z příjmů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Obliba home-office v Evropě roste
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Konsolidační balíček a mzdy
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou
Nařízená směna ve svátek
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Zaměstnanecké výhody – stravování
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké benefity
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů