Služební vozidlo k soukromému užití

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl dočasně přidělen k jiné společnosti ("ekonomický zaměstnavatel"). "Právní zaměstnavatel" vyplácí nadále zaměstnanci mzdu a další související plnění. Může "ekonomická společnost" tomuto dočasně přidělenému zaměstnanci na základě vnitřního předpisu (smlouvy o užívání vozidla) služební automobil včetně využití k soukromým účelům? Pokud ano, "přidanění" pořizovací hodnoty z důvodu soukromého užívání bude provádět "právní zaměstnavatel"?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Příprava zákona o zahraniční službě
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Dlouhodobé zálohy, tzv. fond oprav u SVJ
Souběh více DPČ u jednoho zaměstnavatele
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecké výhody – stravování
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Odvody z odměny k pracovnímu výročí

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů