Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě

Základní informace

Problematika daňového zvýhodnění pro poplatníky na děti je řešena v § 35c ZDP. Nárok na daňové zvýhodnění má poplatník (rezident i nerezident) na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti (§ 21e ZDP) na území členského státu EU/EHP (dále jen „daňové zvýhodnění“), pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (příslib investiční pobídky). Výše zvýhodnění činí:

  • 1. dítě – 15 204 Kč ročně, 1 267 Kč měsíčně
  • 2. dítě – 22 320 Kč ročně, 1 860 Kč měsíčně
  • a každé další dítě – 27 840 Kč ročně, 2 320 Kč měsíčně

O výši daňového zvýhodnění sníží poplatník daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba. Daňové zvýhodnění lze uplatnit buď formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu. Pokud je v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro tyto účely dohromady.

Poplatník může slevu na dani uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené podle ZDP za příslušné zdaňovací období. Pokud je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než vypočítaná daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. Maximální dříve zastropovaná výše daňového bonusu 60 300 Kč ročně byla zrušena v roce 2021.

Na daňový bonus má nárok poplatník (zaměstnanec i podnikatel), který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo § 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (viz tabulka).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké

Související otázky a odpovědi

Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Bonusy
Daňový bonus může být z DPP
Daňové zvýhodnění na dítě rozvedeného rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňová sleva na děti
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Sleva na dítě v přiznání
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Daňové zvýhodnění a rozvod
Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění