Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Základní informace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP je upraveno v § 35c odst. 7 ZDP. Zde je uvedeno:

„Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek (viz tabulka). Maximální výše daňového bonusu podle § 35c odst. 3 ZDP zůstává zachována (v současné době částka 60 300 Kč).“

Přehled daňového zvýhodnění pro rok 2019

Daňové zvýhodnění na děti 2019

Roční

Měsíční

Na 1. dítě

15 204

1 267

Na 2. dítě

19 404

1 617

Na 3. a každé další dítě

24 204

2 017

Na 1. dítě (pokud má ZTP/P)

30 408

2 534

Na 2. dítě (pokud má ZTP/P)

38 808

3 234

Na 3. a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

48 408

4 034

V ZDP není striktně definováno, v jakém pořadí musí daňový poplatník zvýhodnění na dítě uplatnit. Není povinnost řadit děti podle jejich věku, tak jak se narodily, tj. že nejstarší dítě bude uvedeno jako první dítě. Pokud má poplatník dítě se ZTP/P, pak je vhodné, pro účely dosažení co největšího daňového zvýhodnění, je uvést jako poslední v pořadí.

Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Poznámka
Definice pojmu vyživované dítě je shodná s předchozí situací.

Pokud má poplatník dítě, které není schopné z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost a není mu přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, pak vzniká nárok na daňové zvýhodnění, pokud plátci předloží potvrzení (jedná se o formulář č. 25 5458 MFin 5458 – vzor č. 10) správce daně (podle místa bydliště poplatníka) o tom, že takové dítě (zletilé dítě až do dovršení 26 let věku) ve společné domácnosti vyživuje [§38l odst. 3 písm. e) ZDP].

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči
Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňová sleva na děti
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Sleva na dítě v přiznání
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Daňové zvýhodnění a rozvod
Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Sleva na dítě a trvalý pobyt
Sleva na dítě žijící na Ukrajině