Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Základní informace

Při trvání pracovního poměru dovolená nevyčerpaná v daném kalendářním roce ani nezaniká, ani zaměstnanec nemá nárok na její proplacení. V případě, že zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené ani do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatele povinen nevyčerpanou dovolenou proplatit (toto je jediná možnost obdržet za nevyčerpanou dovolenou náhradu mzdy, neboť při trvání pracovního poměru nelze nevyčerpanou dovolenou proplatit). Alternativně lze nevyčerpanou dovolenou převést na nového zaměstnavatele, pokud o to zaměstnanec požádá, a jak stávající, tak i nový zaměstnavatel se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou či její část a pokud se jedná o zaměstnání na sebe bezprostředně navazující.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Odstupné
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Krácení dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Neproplacená dovolená
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Kompenzace za nevyplacené odstupné

Související články

Dovolená a svátek
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dodatková dovolená v příkladech

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi