Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Základní informace

Při trvání pracovního poměru dovolená nevyčerpaná v daném kalendářním roce ani nezaniká, ani zaměstnanec nemá nárok na její proplacení. V případě, že zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené ani do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatele povinen nevyčerpanou dovolenou proplatit (toto je jediná možnost obdržet za nevyčerpanou dovolenou náhradu mzdy, neboť při trvání pracovního poměru nelze nevyčerpanou dovolenou proplatit). Alternativně lze nevyčerpanou dovolenou převést na nového zaměstnavatele, pokud o to zaměstnanec požádá, a jak stávající, tak i nový zaměstnavatel se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou či její část a pokud se jedná o zaměstnání na sebe bezprostředně navazující.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Odstupné
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Nová právní úprava dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Krácení dovolené
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení pracovního poměru - absence
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Exekuce
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost