Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Při výkonu kontrolní činnosti se zdravotní pojišťovny zaměřují zejména na to, zda je při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ zaměstnance, nebo zda má zaměstnavatel relevantní důvod k tomu, aby příslušné minimum dodržet nemusel. Proto musí zaměstnavatel kontrolnímu orgánu řádně doložit, že je k odvodu pojistného ze skutečně dosaženého příjmu (tedy nižšího než povinné minimum) oprávněn.

Je pravdou, že pouze z předloženého Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele zdravotní pojišťovna nezjistí výši vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců. Výjimkou je v tomto směru pouze situace, kdy má zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci jen jednoho zaměstnance.

Odvod pojistného ze skutečně dosaženého příjmu

Při příjmu nižším než 15 200 Kč musí v roce 2021 zaměstnavatel (resp. mzdová účetní) vědět, zda zaměstnanec nespadá do některé ze skupin osob, pro které neplatí ve zdravotním…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků