Přiznání důchodu a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Přiznání důchodu pojištěnci má ve zdravotním pojištění velký význam, protože přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž má při placení pojistného vliv na výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné.

Poživatel důchodu - osoba, za kterou platí pojistné stát

Osobami, za které hradí pojistné stát, jsou ve zdravotním pojištění dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poživatelé těchto důchodů z důchodového pojištění:

  • starobních (řádných či předčasných),
  • invalidních - bez ohledu na stupeň invalidity,
  • vdovských,
  • vdoveckých.

Sirotčí důchod je přiznáván nezaopatřenému dítěti, což je ve zdravotním pojištění taktéž "státní kategorie". Specifickou skupinu pak představují příjemci předdůchodu za podmínek dále uvedených.

Podotýkám, že za poživatele důchodu se pro účely zákona o veřejném zdravotním pojištění považuje osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží. Stát je tak plátcem pojistného v situaci, když je důchod přiznán a není odejmut.

Přiznání důchodu řeší pojistný vztah

Jak je výše uvedeno, platí za poživatele důchodu pojistné stát. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah (přičemž v daném kalendářním měsíci postačí pobírání důchodu i jen po část tohoto měsíce), jednak nemusejí přispívat žádnými platbami do tohoto systému. Jinak je tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ. Jestliže tyto osoby vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí zaměstnavatel za zaměstnanou osobu a poživatel důchodu jako OSVČ. Takže pokud by byl poživatel důchodu ještě zaměstnancem a osobou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Výkon funkce a zdravotní pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Daňové aktuality
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění - když zaměstnáte starobního důchodce
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Neplacené volno po část dne
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměny členů orgánů právnických osob
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
231/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů