Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 7. 2024

Vydáno: 11 minut čtení

Zákon č. 408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přinesl řadu úprav. V jednom z minulých dílů byl věnován prostor změnám účinným ke dni 1. 1. 2024, a to s přihlédnutím k agenturám práce, nelegálnímu zaměstnávání, následkům úprav přestupků a změn v zákoníku práce týkajících se problematiky ukončení dočasného přidělení agenturního zaměstnance. Nyní se zaměříme na hlavní změny účinné ke dni 1. 7. 2024. Část z nich zaujala i v rámci ankety Zákon roku, kdy tato část novely vyhrála kategorii Legislativní počin za rok 2023.

Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 7. 2024
JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR
Zmíněnou oceněnou částí novely je úprava vysílání zaměstnanců do České republiky v rámci nadnárodního poskytování služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 12. 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „směrnice 96/71/ES“). Změny se promítly do několika částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a přinesly nejenom zpřehlednění právní úpravy. Také by měly vést ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a jsou důsledkem toho, že ze strany EU byla Česká republika (a spolu s ní i jiné členské státy EU) kritizována za nepřiměřenou administrativní náročnost pro zaměstnavatele z jiných členských států, kteří na území vysílají své zaměstnance.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslaný zaměstnanec
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Pojistné zahraničního zaměstnance
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dodavatel náhradního plnění
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117/2024 Sb. o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí